Rodroadran – kattefolkets øy 

Konsept
Kattefolket er krigsherrer, og har underlagt seg ørkenøyas mennesker som slaver. Det raser krig mellom øst- og vestsiden av øya. De eldstes råd har sitt styrkepunkt i vest. De unge oppkomlingene har befestet den østlige delen av øya, fordrevet den gamle garde fra den mektige havnebyen og tatt til seg deres kvinner.

Geografi:
Øya er delt i to store deler, føyd sammen av en tynn landsstripe på midten.
- Fjell: I nordvest er det en høy fjellkjede
- Vann: Øya er hovedsakelig ørken, der de nomadiske kattefolkene flakker omkring. Fra fjellene renner det imidlertid elver, som danner små innsjøer. Det finnes også en håndfull oaser, der kattefolkenes fort ligger fra gammelt av.
- Vegetasjon: Ved foten av fjellene i nordvest er det frodig urskog, og i utkanten av denne driver menneskene jordbruk.

Bosetting:
- Mattilgang: Menneskene produserer melk, brød og bomull til kattene nær skogene i nordvest. Kattene besøker disse bosetningene for å kreve inn skatt. Kattene selv driver en del jakt, når de ikke er opptatt av å slåss med hverandre.
- Byer: Det finnes fire viktige oaser i ørkenen, der det ligger kattefort fra gammelt av; Rowranon, Mrroar, Hsss (i vest) og Tssj (i øst). En av oasene er en havneby på den østlige siden; G’murr.
- Landsbyer: Det finnes bofaste mennesker i landsbyene ved foten av fjellene i nordvest. Andre mennesker reiser omkring sammen med kattenes karavaner, eller er trellbundet ved en av de fem kattebyene.

Styresett:
Det raser krig mellom øst- og vestsiden av øya. De eldstes råd har sitt styrkepunkt i vest, de unge oppkomlingene har befestet den østlige delen av øya, fordrevet den gamle garde fra den mektige havnebyen og tatt til seg deres kvinner.

Befolkning:
- Raser: Øya er befolket av mennesker og katter.
- Maktgrupper: De eldstes råd, de unge oppkomlingene.
- Viktige personer: De eldstes råd er ledet av den gamle hannkatten Mrowroar, de unge opprørerne er ledet av hannkatten Mirroram.

Handel og produksjon:
Slavehandel med mennesker, transport av melk og brød, byttedyr fra jakt og rike tøyer. Ved fjellene lever menneskene i landsbyer og driver landbruk, disse må betale skatt til kattene. Resten av øya er dekket av ørken, og over denne flakker de nomadiske kattene med varer og våpen.

Kattene hater saltvann, og driver ikke med båtfart. Havnebyen G'murr, også den en oase, ligger på østsiden av øya, og er nå under kontroll av de unge. Hit kommer det skip med handelsvarer fra andre øyer, selv om de menneskelige handelsreisende synes det er avskyelig at kattene driver slavehold med mennesker (slikt er jo forbeholdt dhrallene).

Historie
Kattene er krigsherrer, og etter den forrige magistormen underla de seg øyas mennesker som slaver. Det har de siste tre årene rast borgerkrig mellom øst- og vestsiden av øya.

Løse tråder
- Kan krigen gi menneskene en ny rolle?
- På Terrustor er det bare mennesker som kan drive magi. Kattene frykter menneskenes seid, og har forbudt dem å praktisere sine riter. Likevel tar de enkelte mektige rådgivere til seg. Disse gir lederhannene råd og tolker deres drømmer om sand, stjerner, mus og mørke hav.