Mørkets øy

Konsept
En øy dekt av dype eikeskoger, hvor solen sjelden treffer bakken og steiler åser fanger den tykke tåken i trange daler. I små landsbyer beskytter folk seg selv og fremmede er ofte sett på som farlige. I skogene bor nemlig de aviste og deres vakre klagesanger har lokket mang en uskyldig i døden.

Geografi
En øy som såsvidt stikker opp av tåkebanken, omgitt av mange små holmer og rev. Dette gjør øyens form vanskelig å kartlegge ettersom den forandrer seg med tidevannet.
-Fjell: Det finnes ingen fjell, men mange bratte åser og klipper. Det er kunlangs kysten og i bunnen av dalene at man kan finne plan mark.
-Vann: Det finnes ingen store vann, men mange små tjern som er fødd av bekker og små elver som snirkler seg imellom trerøtter og ruiner.
-Planteliv: Store urgamel eiketrær dekt av mose dekker det meste av øyen. Moser og eføy vokser på dem og på bakken. Sopper av alle sorter vokser i det fuktige halvmørket. De fleste små fugler er stille og de eneste som tør å lage lyd er kråkene og ravnene. Det finnes et rikt dogt stille dyreliv i skogene, men så få som tør jage det.

Bosettning
-Matlaging: Landsbyfolket spiser av de dyrene de hadde med seg for lenge siden, geiter, kyr og sauer. Til dette har de brød bakt på det hardføre kornet som vokser i de korte sommerene. Ofte sper de på med soppstuing og andre varianter av dette.
Folket ved kysten sper på dietten med fisk og skalldyr.
-Byer: Det ligger bare en by på øya, Sorthamn. Innenfor de gamle bymurene klamrer fok seg til sivilasjonen og byportene sperres om natten.
-Landsbyer: I landsbyene som ligger spredt over øya stenger folk seg inne i husene sine når mørket faller på, og de åpner selv ikke for familiemedlemmer.
De fleste ligger ved kysten, men noen isolerte få ligger litt inn på øya. Det bor ingen mot midten av den.

Styresett
I Sorthamn sies det at det er handelslauget som styrer for hertug Wilfred er for opptatt med å drikke etter hans mislykkete jaktekspedisjon inn i hjerte av skogen.

Befolkning
-Folkeslag: Folket på mørketsøy er et hardnakket traust fokkeslag som av erfaring vet det ikke finne noe som heter overtro, det finnes bare tro. Deres hverdag er preget av jordbruk og arbeid, deres kvelder av frykt og salme sang.
-Maktgrupper: I Sorthamn kniver Handleslauget med Kirken om hvem som kan hviske i Hertug Wilfreds ører. På landsbygda er det ensten landsby presten eller de gamle som nestemmer.
-Viktige Personer:
Stormester Edward, en slu og krokbøyd skikkelse som ved smart bruk av gift endte kirkens grep på hertug Wilfred. Med laugets lange fingre styrer nå Edward det meste som skjer i Sorthamn, men hans inflytelse stopper ved bymurene.
Biskop Bertrand den stille, kom til makten da hans forgjenger ble plutselig gal, prøver å få kirkens innflytelse tilbake i slottet, men han er ingen match for Stormester Edward. Men selv om hans grep om Sorthamn er svakt har han mange lojale følgesvenner ute på landsbygda.

Handel og produksjon
All handle styres av Lauget. Man skulle tro at tømmer skulle være en ettertraktet vare fra Mørkets Øy, men ingen tør å drive med for stor hogst i skogen. Men siden eiektrærene fra øya er så enormt harde er denne eiken alikevel en dyr og ettertraktet vare. Annen handel blir for det meste med skalldyr og sjeldne sopper som det sies har mange mystiske egenskaper.

Historie
Mennesket kom til mørkets øy med håp om et nytt liv på en ny øy. Deres inntog i skogene var hard og krevde mye arbeid, men gradivs ble øya deres. Dengang het øya Demring.
Men så begynte en prest med navn Lazarus å snakke om at det lå ting skjult i de urgamle ruinene som folk fant i skogene. At noen tær ikke burde forstyrres. Han ble kraftig irettesatt av kirken og dro inn på øya for å finne bevis for denne faren. Han forsvant i mange år. Folk ga han opp for død og fortsatte å bygge sine liv.
Så en dag kom Lazarus tilbake, skjegget og gal. Han snakket om de som engang eide øya og hvordan de nå bodde i skyggene og glemte minner. Han advarte folk om faren med å gå for dypt i skogene.
Han ble kalt gal og låst inne i katakombene under kirken for sitt eget beste.
Men han hadde rett.
Gradvis merket folk at noen barn var feil. De snakket med speil og fuktflekker på veggene. Folk ble redde og kom i hug Lazarus sine ord. Disse barna ble drevet ut i skogen.
Og tåken kom rullene inn fra øyens hjerte.

Nå mye senere kalles bare øya Mørkets øy, og enda blir barn drevet til skogs. Men noen av dem kommer tilbake. Og død og ødleggelse følger alltid i deres spor.

Løse tråder
Hva fant Lazarus ved øyens hjerte?
Ingen har sett Lazarus siden han ble låst inne i katekomben, han må være død nå. Så hvorfor høres hans hese advarsler der nede enda?
Gift og politikk er alltid et tema i Sorthamn.
De sier Hertug Wilfred er redd sin egen sønn, syv år gamle Markus. Andre sier at kirken ønsker å drepe dette barnet.