Fjellet

Konsept
Et stort fjell strekker seg som en arm opp av havet. Inne i det lever mennesker og øglemenn i en gammel konflikt som har sitt opphav i en katastrofe for lenge siden.

Geografi
Et kjegleforket fjell, med en frodig jungeldalog en stor innsjø på toppen omkranset av høye kneisende topper.
-Fjell: Hele øya er et eneste stort fjell.
-Vann: På toppen av fjellet ligger en innsjø omkranset av tett tropisk skog. Dette vannet siver ned i fjellet via sprekker, og forsyner fjellboerne med vann.
-Planteliv: Jungelen på fjelltoppen består av enorme, urgamle trær og tett underskog. Her lever fryktelige kjøttetende planter som ernærer seg av de enorme fuglene som hekker på fjelltoppen og søker ned til innsjøen for å drikke. Inne i fjellet vokser det forskjellige typer næringsrik mose og sopp.

Bosettning
-Matlaging: Fjellboerne spiser sopp, lav og mose som vokser inne i fjellets mange tuneller og ganger. I tillegg fiskes det etter kjempestør, men dette er farefullt, siden disse enorme fiskene er tre ganger så stor som en mann, og svømmer med voldsom fart gjennom de undersjøiske elvene som renner som blodårer i grunnfjellet.
-Byer: En gang lå det tre byer inne i fjellet, men i dag er det bare to. Den gangen levde øglemennene og menneskene fredelig side om side, men et skjebnesvangert uhell skulle for alltid skille de to folkeslagene. Ved et uhell ble en gruvetunell gravet utenfor fjellet, slik at havet ble sluppet inn i tunellnettverket og fullstendig tilintetgjorde Den Gamle Hovedstaden. I dag bor menneskene i Mannaby, som ligger i bunnen av fjellet, omgitt av havvannet som fosset inn over byen for lenge siden og gjør at man i dag må ta seg frem i byen med små båter. Øglemennene holder til i Drakastad, som ligger helt i toppen av fjellet, kun en halv dagsmarsj fra fljelltoppene hvor øglemennene jakter på kjempefugl om natten.
-Landsbyer: Bosettningene utenfor Mannaby og Drakastad er spredte og glissne, og består for det meste av gruvebyer, fiskelandsbyer og små gårder hvor man dyrker sopp, mose og lav. De spesielle Funkelsoppene, som belyser menneskenes tunellsystemer, dyrkes i slike gårder, og disse soppene er en viktig eksportvare for Mannaby.

Styresett
Øglemennene lever i et primitivt teokrati. Deres ypperste leder er Storsjamanen, som konsulterer forfedrenes ånder og spår om fremtiden for å lede sitt folk. Ifølge øglemennenes tradisjoner skal de døde balsameres, og mumiene deres legges varsomt i enorme gravkamre sammen med mange skatter: Våpen i jern og stål, gull og edelstener, vakre smykker og pyntegjenstanderer alle vanlige i disse gravbyene. Storsjamanen har makt fra forfedrenes ånder til å vekke mumienes kropper til live for å forsvare Øglefolket.
Menneskene har ikke noe sentralt styre. I stedet lever de i tett sammenvevde familier, som styres av en Sjah, familiens overhode. Sjahens kontroll over familien er absolutt, og hans status vises ved den flotte, røde turbanen han eller hun bærer. Andre medlemmer av familien av status får bære henholdsvis blå, gul og hvit turban. Slaver bærer ikke hodeplagg, og hvis en person av lavere stand blir funnet med et hodeplagg han ikke har rett til å bære straffes dette med døden.
Også menneskene har en sterk åndetro, men de mumifiserer ikke sine døde. Istedet spiser de sine døde. De tror at alle menesker fødes rene, men at livet forurenser sjelen til man til slutt blir gammel og dør av all urenheten. Jo nærmere fjellets kjerne man lever, jo renere blir omgivelsene mener de. Når et menneske dør, må hans slektninger spise restene etter ham, for å rense sjelen hans i kroppene sine slik at han kan slutte seg til forfedrene i fjellets hjerte.

Befolkning
-Folkeslag: Menneskene kom til fjellet for tusener av år siden, og da bodde allerede øglemennene i fjellets mange tuneller. Det hviskes om at menneskene kom fra et varmt land uten fjell, hvor solen brant huden deres og svidde håret svart som kull. Menneskene i fjellet har brun hud og sort hår. De foretrekker løse klær som ikke hindrer bevegelsene deres. De har nemlig utviklet en rekke forsegjorte klatrekunster for å ta seg frem i fjellene, og disse akrobatiske kunstene krever stor kontroll og bevegelsesfrihet. Det hviskes om at klatrekunstene også kan brukes i strid, og at en gang for lenge siden kunne en klatremester drepe en mann med sine kunster like enkelt som å puste. I dag er det ingen som vet hvordan kunstene kan brukes på et slikt vis.
Øglemennene har alltid bodd i fjellet, så langt tilbake som legendene deres strekker seg. Da menneskene kom lånte de to kulturene flittig av hverandre. I dag er øglemennene filosofisk anlagte, og vier store deler av sitt liv til kunst og meditasjon. Likevel er samfunnet deres brutalt og preget av den sterkestes rett. Alle mannlige øglemenn blir gjennom hele livet satt på fysiske prøver som ofte har dødelig utfall, for å herde sjelen deres slik at de skal kunne overleve i etterlivet, som øglemennene mener er på den vakre, varme solen i himmelen.
-Maktgrupper: Blant menneskene er det to store Sjaher som er udiskutabelt mektigst: Rashid Al-Malik er en tykkfallen mann som har gjort seg rik på å gifte bort sine sønner og døtre til både kjøpmenn fra Mannaby og utlendinger og handelsreisende. Han driver også mye handel med kjøpmenn som kommer fra havet i store skip, og bringer eksotiske varer som krydder og silke til fjellet.
Muhad Al-Amhedda Er Al-Maliks rake motsetning. Han har arvet all sin makt og rikdom, og han setter fjellfolkets åndetro svært høyt. De to er vennligsinnede rivaler, men i det siste han Al-Amhedda omgitt seg med mystiske svartekunstnere og spåmenn, og det ryktes at han legger planer som kanskje kan frandre hele byens skjebne, ja kanskje hele fjellet. Hvilken rolle den joviale Al-Malik spiller i dette er ukjent.

-Viktige Personer
Rashid Al-Malik, Muhad Al-Amhedda.
Storsjamanen Dramuzzkt er øglefolkets største leder. Den gamle øglen er en levende legende. Som nyklekt yngling kunne han allerede kommandere forfedrenes ånder bedre enn noen av stammenes sjamaner, og opp gjennom sitt 300 år lange liv har han bevist gang på gang at han er en hellig og vis mann. Ingen vet hvorfor den kloke lederen nærer et så sterkt hat mot menneskene, men det må ha skjed noe i hans fortid som ingen lenger husker.

Handel og produksjon
Den handelen som drives med folk fra abdre øyer i nærområdet skjer utelukkende på fjellfolkets vilkår. Det er bare menneskene som driver handel. Øglemennene er selvforsynte, og det de trenger henter de enten fra fjellet eller fra jungelen rundt innsjøen på toppen av fjellet.
Menneskene importerer luksusvarer som krydder, silke og eksklusive matsorter og viner. De driver eksport av gull og edelstener, dyrebare mineraler og enkelte sjeldne eller spesielle sopparter, slik som Funkelsoppen. Handelen drives fra den eneste bebyggelsen på utsiden av fjellet, et havneområde hvor tilreisende og fastboende kjøpmenn setter opp boder og driver handel.

Historie
Da Den Store Hovedstaden ble oversvømt for flere hundre år siden brøt det ut krig mellom de tidligere fredelige øglemennene og fjellfolket. Begge gruppene beskyldte de andre for alt fra udugelighet og vanskjøtsel til konspirasjoner og regelrett sabotasje. Det brøt ut sporadiske, tilfeldige trefninger i begynnelsen, som eskalerte til full krig.
I dag har krigen roet seg, men fremdeles forekommer det treffninger mellom de to folkeslagene, og liv på begge sider går regelmessig tapt i kamp.

Løse tråder
Hva skjedde egentlig den gangen for lenge siden, da Den Gamle Hovedstaden gikk under?
Hva er det Muhad Al-Ahmedda driver med?
Hvorfor hater Storsjamanen Dramuzzkt menneskene så intenst?
Hvor kom menneskene fra, for lenge siden?